ABCity בקורונה | הכשרות צוותים ללמידה במרחב העירוני

תכנית העיר כמרחב למידה מציעה יחידה פדגוגית שלמה להטמעת למידה במרחב העירוני, ליווי בית הספר והכשרת צוותי הוראה ליציאה מתחום ביה"ס, להוראה ולמידה במרחב העירוני, במרחבים ציבוריים פתוחים זמינים ונגישים. הדגש בתכנית הינו לא רק הוראה במרחב העירוני, כרקע או מצע, אלא הוראה ולמידה מתוך ובעיר כמהות ותוכן. תכנית זו מציעה מחד סיוע מיידי להתמודדות בתי הספר עם המחסור בחללי למידה בימי קורונה, אך בה בעת הזדמנות להטמעת שינוי ארוך טווח והתאמת מרחבי הלמידה, שיטות ההוראה, הלמידה והפדגוגיה במאה ה-21. 

התכנית מתאימה לכל המנהלות, הצוותים, אנשי החינוך ופורצי הדרך שרוצים לשלב את הלמידה במרחב הבנוי כחלק מתכנית הלימודים, עם ובלי קורונה. התכנית נבנית ומותאמת לכל מסגרת באופן פרטני וייחודי, בהתאם לנכסים המרחביים החברתיים והפדגוגיים הייחודיים לה, מתוך תפיסה המקדמת למידה מבוססת מקום ולמידה מבוססת קהילה.